กปน. รายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปา วันละ 2 ช่วงเวลา

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญประชาชนติดตามรายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มคุณภาพน้ำประปา และสามารถเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ล่วงหน้า วันละ 2 ช่วงเวลา ดังนี้

เวลา 09.00 น. รายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาของวันนี้ (วันที่รายงาน)

เวลา 16.00 น. รายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาของวันถัดไป

สามารถติดตามคุณภาพน้ำประปาได้ที่

แอปพลิเคชัน MWA onMobile

ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter และ Instagram : @MWAthailand

เว็บไซต์ https://twqonline.mwa.co.th/ เว็บไซต์ www.mwa.co.th

ข่าวแจก กปน. อื่น ๆ