โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.85 MB

  รายงานความก้าวหน้าโครงการ ฯ 9


 • ขนาดไฟล์

   3.04 MB

  การนำเสนอ Conceptual Design Report ออกแบบในโครงการฯ 9


 • ขนาดไฟล์

   21.67 MB

  Power Point โครงการฯ 9


 • ขนาดไฟล์

   21.67 MB

  เอกสารประกอบงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ 9