ประกาศจำหน่าย

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   341.89 MB

  ขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ จำนวน 972 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.40/2567


 • ขนาดไฟล์

   260.14 MB

  ขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ จำนวน 776 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.39/2567


 • ขนาดไฟล์

   166.91 MB

  ขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ จำนวน 1,392 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.38/2567


 • ขนาดไฟล์

   2.43 MB

  ขายก้านยูเนียนพร้อมแหวนเสื่อมสภาพและเศษวัสดุทองเหลือง โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.44/2567


 • ขนาดไฟล์

   2.44 MB

  ขายวัสดุชำรุด/ล้าสมัย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.52/2567


 • ขนาดไฟล์

   3.51 MB

  ขายวัสดุรื้อคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน 88 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.57/2567


 • ขนาดไฟล์

   2.55 MB

  ยกเลิกประกาศ ขายก้านยูเนียนพร้อมแหวนเสื่อมสภาพและเศษวัสดุทองเหลือง โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.44/2567


 • ขนาดไฟล์

   2.74 MB

  ขายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.49/2567


 • ขนาดไฟล์

   4.67 MB

  ขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ จำนวน 81 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.26/2567


 • ขนาดไฟล์

   2.32 MB

  ขายวัสดุรื้อคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.47/2567


 • ขนาดไฟล์

   3.46 MB

  ขายวัสดุรื้อคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.46/2567


 • ขนาดไฟล์

   2.43 MB

  ขายก้านยูเนียนพร้อมแหวนเสื่อมสภาพและเศษวัสดุทองเหลือง โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.44/2567


 • ขนาดไฟล์

   2.96 MB

  ขายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.33/2567


 • ขนาดไฟล์

   2.29 MB

  ขายวัสดุรื้อคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.32/2567


 • ขนาดไฟล์

   3.44 MB

  ขายวัสดุรื้อคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน 82 รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.31/2567