ประกาศประกวดราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   727.40 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/1


 • ขนาดไฟล์

   687.38 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/2


 • ขนาดไฟล์

   438.07 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-901 


 • ขนาดไฟล์

   16.52 KB

  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างงานสำรวจสภาพชั้นดิน และสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี และสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา SS-901


 • ขนาดไฟล์

   976.24 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD2-902(MOU4)


 • ขนาดไฟล์

   113.71 KB

  ประกาศสอบราคาจ้างงานสำรวจสภาพชั้นดิน และสภาพพื้นที่ บริเวณพื้นที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี และสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา SS-901 


 • ขนาดไฟล์

   1.06 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-011


 • ขนาดไฟล์

   1.07 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-010 


 • ขนาดไฟล์

   7.64 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-006


 • ขนาดไฟล์

   30.55 KB

  เลื่อนกำหนดวันยื่นซองเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา PITL-747


 • ขนาดไฟล์

   1.38 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-008


 • ขนาดไฟล์

   295.42 KB

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การแจ้งรายละเอียดและคุณสมบัติของเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำประปา 


 • ขนาดไฟล์

   3.83 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-747 


 • ขนาดไฟล์

   1.44 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-009


 • ขนาดไฟล์

   1.06 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-007