ประกาศประกวดราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   182.21 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ สถาบันพัฒนาวิชาการประปาที่เชียงราก สัญญา ฝบค(จล)-01 


 • ขนาดไฟล์

   1.61 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-02


 • ขนาดไฟล์

   481.51 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-01


 • ขนาดไฟล์

   23.77 KB

  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา PITL-743


 • ขนาดไฟล์

   411.86 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-745 (R1) 


 • ขนาดไฟล์

   461.99 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-743


 • ขนาดไฟล์

   378.44 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-17 


 • ขนาดไฟล์

   847.36 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-003


 • ขนาดไฟล์

   1.21 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.114 ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกรวย 


 • ขนาดไฟล์

   418.64 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-749


 • ขนาดไฟล์

   959.31 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-002 


 • ขนาดไฟล์

   20.75 KB

  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง สัญญา PID-753


 • ขนาดไฟล์

   3.36 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-004


 • ขนาดไฟล์

   203.85 KB

  ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PID-753 


 • ขนาดไฟล์

   3.19 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-005