ติดต่อ กปน.


Email address

mwa1125@mwa.co.th


ช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อการประปานครหลวงหรือผู้ว่าการการประปานครหลวง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@mwa.co.th
  2. เว็บไซต์ www.mwa.co.th

Follow us 

สำนักงานประปาสาขา 18 สาขา


การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานประปาสาขาตากสิน

สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

สำนักงานประปาสาขาบางเขน

สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง

สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี

สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์