ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : มี.ค. 2566 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)    

รายการ
 1.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)
2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)
3.เปอร์เซ็นต์น้ำจำหน่าย (ร้อยละ)
4.จำนวนผู้ใช้น้ำ (ล้านราย)

ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. 65พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66สะสม 6 เดือน
175.7168.6170.96171.16155.51173.281,015.15
119.8120.36122.0120.86116.77128.38728.17
68.1871.471.3670.6175.0974.0971.73
2.5622.5652.5692.5732.5782.5812.581