ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ก.พ. 2567 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)    

รายการ
 1.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)
2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)
3.เปอร์เซ็นต์น้ำจำหน่าย (ร้อยละ)
4.จำนวนผู้ใช้น้ำ (ล้านราย)

ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. 65พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66สะสม 6 เดือน
175.7168.6170.96171.16155.51173.281,015.15
119.8120.36122.0120.86116.77128.38728.17
68.1871.471.3670.6175.0974.0971.73
2.5622.5652.5692.5732.5782.5812.581

จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (ราย)    

รายการ
 1.แก้ไขชื่อ นามสกุล ของผู้ใช้น้ำ
2.ขอหักค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร
3.ต่ออายุฝากมาตร
4.ติดตั้งประปาใหม่
5.ถอนเงินประกันการใช้น้ำ
6.เปลี่ยนชื่อและสถานที่ส่งใบแจ้งค่าน้ำ
7.ย้ายมาตรวัดน้ำ
8.ยกเลิกการใช้น้ำ
9.โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ
10.ค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำ 10%
ยอดรวม (ราย)

ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. 65พ.ย. 65 ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66 เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66 ยอดรวม (ราย)
2002142492261933531992923062281912242,875
70091971483181796174488097683884082810,048
2702533202822852791992593682832362813,315
2,2262,9822,7272,7772,8933,2222,1582,9082,9542,7022,8032,58732,979
1872091942432372631832421982122422262,636
6516076416695766824015896445325085197,019
4525254775284985863434605065455505075,977
6525806668067286886047666926877746978,340
4,5524,2554,9665,0964,5675,2684,1084,5145,1774,7934,7064,95756,959
8,0827,6746,3426,6368,1138,5556,2486,5078,5958,2068,2038,38491,545
18,01218,21817,29618,09418,90720,85715,18717,41720,41619,02619,05319,210221,693

จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service (ราย)    

รายการ
 1.งานล้างถังพักน้ำ
2.งานสำรวจหาท่อรั่วภายใน
3.ติดตั้งประปาใหม่
4.เปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ
5.ยกเลิกการใช้น้ำ
6.ย้ายมาตรวัดน้ำ
ยอดรวม (ราย)

ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. 65พ.ย. 65 ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66 เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66 ยอดรวม (ราย)
45339292720474232566845453
53464082701012322933133303232912,174
6173115305173725683896561621,215
91897794651158992839691731,055
273838433147305951567048538
212635344026192220192832322
2983053145874063814735915886226415515,757