ประกาศการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

ประกาศการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกาศรับทุน 2567 ภายในและภายนอก


 • ขนาดไฟล์

   65.56 KB

  Innovation Theme 2567


 • ขนาดไฟล์

   36.00 KB

  คำอธิบายเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ


 • ขนาดไฟล์

   125.02 KB

  แบบฟอร์ม-กปน.-MWIT-1


 • ขนาดไฟล์

   158.50 KB

  แบบฟอร์ม-กปน.-MWIT-2


 • ขนาดไฟล์

   115.00 KB

  แบบฟอร์ม-กปน.-MWIT-3


 • ขนาดไฟล์

   99.00 KB

  แบบฟอร์ม-กปน.-MWIT-4


 • ขนาดไฟล์

   39.50 KB

  คำอธิบายเอกสารและขั้นตอนการลงนามสัญญา-งานให้ทุนสนับสนุนโครงการ