ประกาศประกวดราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.91 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-001


 • ขนาดไฟล์

   881.07 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-708(MOU2)


 • ขนาดไฟล์

   629.12 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-709(MOU2) 


 • ขนาดไฟล์

   854.36 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-705(R1)(MOU2) 


 • ขนาดไฟล์

   554.83 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-10 


 • ขนาดไฟล์

   693.11 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-706(R1)(MOU2) 


 • ขนาดไฟล์

   901.79 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-02 (การไฟฟ้านครหลวงร่วมประกวดราคาฯด้วย) 


 • ขนาดไฟล์

   1.24 MB

  ประกาศแก้ไขหนังสือค้ำประกันตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-009(R1) 


 • ขนาดไฟล์

   116.60 KB

  ประกาศแก้ไขหนังสือค้ำประกันตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-004(R1)


 • ขนาดไฟล์

   591.16 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-009(R1) 


 • ขนาดไฟล์

   7.60 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-004(R1) 


 • ขนาดไฟล์

   860.23 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-705(MOU2) 


 • ขนาดไฟล์

   768.48 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-015(MOU3) 


 • ขนาดไฟล์

   771.97 KB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-008 


 • ขนาดไฟล์

   7.74 MB

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-014(MOU3)