กปน. คาด เดือนกุมภา 64 น้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่อง กระทบรสชาติน้ำประปา แนะติดตามข้อมูลใกล้ชิด

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564 มีปริมาณน้ำจากเขื่อนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อรสชาติน้ำประปาในบางพื้นที่ บางช่วงเวลา โดยเฉพาะเมื่อน้ำทะเลหนุนสูง และจากการติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่า ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ น้ำทะเลจะหนุนสูงกว่าปกติและส่งผลให้น้ำประปาบางช่วงเวลาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไป แต่น้ำประปายังคงสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กปน. ได้ตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำ” เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์ดังนี้

1. บริหารจัดการการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยความรัดกุม โดยสูบน้ำที่มีลิ่มความเค็มสูงเข้ามาในคลองประปาให้น้อยที่สุด ซึ่งความสามารถในการหลบเลี่ยงทำได้สูงสุดเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อให้ทุกพื้นที่ให้บริการของ กปน. ทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มีน้ำประปาใช้อย่างไม่ขาดแคลน

2. ร่วมมือกับกรมชลประทาน และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการร่วมปฏิบัติการกระแทกน้ำ (Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation : กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไกลจากบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำทะเลหนุน โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2564 และ 28-31 มกราคม 2564

3. เปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ให้บริการฟรี ให้ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาได้ ดังนี้

  • สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ สำนักงานประปาสาขามีนบุรี สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ สำนักงานประปาสาขาบางเขน สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทและสำนักงานประปาขาพระโขนง สำนักงานประปาสาขาพญาไท สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย และจุดให้บริการที่ ชุมชนซอยสามัคคี 30 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.
  • สำนักงานใหญ่ กปน. ฝ่ายมาตรวัดน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี และสถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.


4. แจ้งข้อมูลคาดการณ์คุณภาพน้ำประปารายวัน ผ่านทาง facebook / twitter /IG / Line : MWAthailand /แอปพลิเคชัน MWA onMobile และ www.mwa.co.th เพื่อให้ประชาชนสามารถสำรองน้ำในช่วงปกติ (ค่าคลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ล.) ไว้สำหรับการบริโภค และขอให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา

นอกจากนี้ กปน. ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 โดยขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง รองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ กปน. ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ใช้น้ำอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านตนเอง และซ่อมแซมทันทีหากพบการแตกรั่ว หากพบเห็นท่อประปาแตกในพื้นที่สาธารณะ สามารถแจ้งได้ที่ MWA call center 1125 หรือแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปา และสงวนต้นทุนน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ

ข่าวแจก กปน. อื่น ๆ