การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธีการอ่านค่ามาตรฐานในน้ำประปาที่ส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติกร่อย

ช่วงหน้าแล้ง น้ำประปาอาจมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไป เพราะอะไรนะ

การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธีการอ่านค่ามาตรฐานในน้ำประปาที่ส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติกร่อยเป็นบางช่วงเวลา ในช่วงภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง และขอยืนยันว่า คุณภาพของน้ำประปายังคงสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

ทั้งนี้ สามารถติดตามคุณภาพน้ำประปารายวันได้ทาง แอปพลิเคชัน MWA onMobile และช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter และ Instagram : @MWAthailand

#การประปานครหลวง
#ประปาเพื่อประชาชน
#changeforbettercare

ข่าวแจก กปน. อื่น ๆ