กปน. ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

ทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดบริการน้ำดื่ม ตู้น้ำดื่ม และแท่นน้ำประปาดื่มได้ ที่ให้บริการอยู่ในบริเวณสวนจตุจักร สวนหลวง ร.9 และสำนักงานประปาสาขาพระโขนง ทั้งนี้ กปน. โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากจุดบริการน้ำดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการ 18 สาขาเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำที่มี
ความสะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์น้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR