Announcement of Draft scope of work (TOR)

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   2.61 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-009(R1) 


 • ขนาดไฟล์

   918.79 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-02 โดยมีงานของการไฟฟ้านครหลวงร่วมประกวดราคาด้วย


 • ขนาดไฟล์

   657.80 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-706(R1)(MOU2)


 • ขนาดไฟล์

   487.49 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-004(R1) 


 • ขนาดไฟล์

   160.08 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-008 


 • ขนาดไฟล์

   90.38 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-704(MOU 2) 


 • ขนาดไฟล์

   131.46 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-707(MOU 2)


 • ขนาดไฟล์

   131.23 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-014(MOU3) 


 • ขนาดไฟล์

   127.88 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-015(MOU3)


 • ขนาดไฟล์

   146.99 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-745


 • ขนาดไฟล์

   1.49 MB

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานีสูบจ่ายน้ำพหลโยธิน เลขที่ E-WL-PY 


 • ขนาดไฟล์

   150.11 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-705(MOU2) 


 • ขนาดไฟล์

   110.30 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-706(MOU2) 


 • ขนาดไฟล์

   127.23 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ PITL-743 (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน)


 • ขนาดไฟล์

   119.07 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-009