ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.46 MB

  GECC Government Center Handbook


 • ขนาดไฟล์

   –

  Download form


 • ขนาดไฟล์

   –

  Change of water user


 • ขนาดไฟล์

   –

  Request to cancel


 • ขนาดไฟล์

   –

  Water meter deposit


 • ขนาดไฟล์

   –

  Request increase-reduce


 • ขนาดไฟล์

   –

  Request installation of plumbing