สรุปผลการดําเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของศปท.กปน.

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ปีงบประมาณ 2566


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ปีงบประมาณ 2565


 • ขนาดไฟล์

   476.65 KB

  ปีงบประมาณ 2564


 • ขนาดไฟล์

   528.12 KB

  ปีงบประมาณ 2563


 • ขนาดไฟล์

   48.65 KB

  ปีงบประมาณ 2562


 • ขนาดไฟล์

   33.62 KB

  ปีงบประมาณ 2561


 • ขนาดไฟล์

   33.62 KB

  ปีงบประมาณ 2560


 • ขนาดไฟล์

   30.74 KB

  ปีงบประมาณ 2559