Download document

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.62 MB

  รายการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 • ขนาดไฟล์

   1.70 MB

  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 • ขนาดไฟล์

   1.79 MB

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 • ขนาดไฟล์

   88.64 KB

  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสําหรับป้ายประกาศ


 • ขนาดไฟล์

   9.45 MB

  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ