การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รายการวิเคราะห์

คุณลักษณะทางกายภาพวิธีการวิเคราะห์
ความเข้มสีVisual Comparison Method
การนำไฟฟ้าElectrical Conductivity Method
ความเป็นกรด-ด่างElectrometric Method
ความขุ่นNephelometric Method
อุณหภูมิElectrometric Method
คุณลักษณะทางเคมีวิธีการวิเคราะห์
ความเป็นด่างฟินอล์ฟทาลีนTitration Method
ภาวะความเป็นด่างTitration Method
ความกระด้างทั้งหมดEDTA Titrimetric Method
ความกระด้างชั่วคราวCalculation Method
ความกระด้างถาวรCalculation Method
คลอไรด์Argentometric Method
ซัลเฟตTurbidimetric Method
ไนเตรท-ไนเตรทCadmium Reduction Method
ไนไตรท์-ไนไตรท์Colorimetric Method
ฟลูออไรด์Photometric Method
แคลเซี่ยมEDTA Titrimetric Method
แมกนีเซี่ยมCalculation Method
เหล็กPhenanthroline Method
แมงกานีสPersulfate Method
ของแข็งทั้งหมดCalculation Method
ของแข็งละลายCalculation Method
ของแข็งแขวนลอยTotal Suppended Solids Dried at 103-105c
แอมโมเนียอิสระ-ไนโตรเจนPreliminary Distillation Step and Colorimetric Method
อัลบูมินอยด์-ไนโตรเจนAlkaline Digestion,Distillation and Colorimetric Method
ออกซิเจนละลายน้ำAzide Modification Method
บี.โอ.ดี.5-day BOD Test
ออกซิเจนคอนซูมPermanganate Method
คุณลักษณะทางโลหะหนักวิธีการวิเคราะห์
สารหนูAtomic Absorption Spectrometry  (Hydride)
ปรอทAtomic Absorption Spectrometry  (Hydride)
ทองแดงAtomic Absorption Spectrometry  (Flame)
สังกะสีAtomic Absorption Spectrometry  (Flame)
แคดเมี่ยมAtomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
โครเมี่ยมAtomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
ตะกั่วAtomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
คุณลักษณะทางจุลชีวะวิธีการวิเคราะห์
แบคทีเรียทั้งหมดPour Plate Method
โคลิฟอร์มแบคทีเรียMultiple Tube Fermentation Technique (MPN) 10 Tube
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียFecal Coliform Test (EC Medium)
แบคทีเรียชนิด อีโคไลE.coli Test (Rapid Test)
สาหร่ายMicroscopic Method
Vibrio choleraeBiochemical Test (API Test Kit)
Salmonella typhiBiochemical Test (API Test Kit)
Shigella sonneiBiochemical Test (API Test Kit)
Stapphylococcus aureusBiochemical Test 
Clostridium perfringenBiochemical Test 
Cryptosporidium sp.Immunofluorescence Method
Cryptosporidium sp.+ Giardia sp.Immunofluorescence Method
พิเศษวิธีการวิเคราะห์
แคลเซียมEDTA Titrimetric Method
แมกเนเซียมCalculation Method
คลอรีนอิสระคงเหลือDPD Colorimetric Method
สารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดHeated Persulfate Oxidation
สารไตรฮาโลมีเทนCalculation Method
คลอโรฟอร์มGas Chromatographic Method (ECD)
โบรโมไดคลอโรมีเทนGas Chromatographic Method (ECD)
ไดโบรโมคลอโรมีเทนGas Chromatographic Method (ECD)
โบรโมฟอร์มGas Chromatographic Method (ECD)