Announcement of Draft scope of work (TOR)

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   416.44 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-743 


 • ขนาดไฟล์

   356.02 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-745 (R1)


 • ขนาดไฟล์

   346.84 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-17 (ประกาศครั้งที่ 2)


 • ขนาดไฟล์

   67.86 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-003 


 • ขนาดไฟล์

   349.48 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-17 


 • ขนาดไฟล์

   905.25 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-002 


 • ขนาดไฟล์

   1.44 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-004 


 • ขนาดไฟล์

   452.69 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-749


 • ขนาดไฟล์

   1.10 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-001 


 • ขนาดไฟล์

   2.24 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-005


 • ขนาดไฟล์

   802.38 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-708(MOU2)


 • ขนาดไฟล์

   662.45 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-709(MOU2)


 • ขนาดไฟล์

   583.11 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-10


 • ขนาดไฟล์

   905.05 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-705(R1)(MOU2)


 • ขนาดไฟล์

   918.79 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-02 โดยมีงานของการไฟฟ้านครหลวงร่วมประกวดราคาด้วย (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน)