สารส้มชนิดก้อน (Powder Aluminum Sulfate)
สารส้มชนิดน้ำ (Liquid Aluminum Sulfate)
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดก้อน (Powder Polyaluminium Chloride)
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดน้ำ (Liquid Polyaluminium Chloride)
เฟอร์ริกคลอไรด์(Ferric Chloride)

 
โพลีเมอร์ (Polymer)

 
คลอรีนชนิดผง (Powder Chlorine)
คลอรีนชนิดน้ำ (Liquid Chlorine)
คลอรีนชนิดก๊าซ (Gas Chlorine)
คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide)

 
ปูนขาวชนิดผง (Powder Lime)
โซดาซักผ้าชนิดผง (Soda Ash)

 
เรซินชนิดประจุบวกในรูปโซเดียม (Strong Cation Resin Sodium Form)

 
ด่างทับทิม (Potassium Permanganate)


ท่านคือผู้เข้าเยี่ยมชมลำดับที่ :
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
พัฒนาโดย :
นายพรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
ส่วนควบคุมการผลิตน้ำ4 กองผลิตและจ่ายน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน
โทร.02-6197305 E-mail : mr078883@mwa.co.th