การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.33 MB

  รายการคำนวณออกแบบระบบผลิตน้ำประปาชนิด Mechanical Type


 • ขนาดไฟล์

   1.60 MB

  รายการคำนวณออกแบบระบบผลิตน้ำประปาชนิด Hydraulic Type


 • ขนาดไฟล์

   277.85 KB

  รายการคำนวณออกแบบถังตกตะกอนแบบ Solid Contact Clarifier Tank


 • ขนาดไฟล์

   417.91 KB

  รายการคำนวณออกแบบระบบกวนเร็ว-กวนช้าแบบ Impellers


 • ขนาดไฟล์

   966.94 KB

  รายการคำนวณออกแบบระบบกวนเร็วแบบ Pashall Flume


 • ขนาดไฟล์

   692.55 KB

  รายการคำนวณออกแบบระบบกวนเร็วแบบ Static Mixer (การประปาส่วนภูมิภาค)


 • ขนาดไฟล์

   1,004.51 KB

  รายการคำนวณออกแบบระบบกวนเร็วแบบ Static Mixer (Noritake)


 • ขนาดไฟล์

   321.18 KB

  รายการคำนวณการเตรียมแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (Calcium Hypochlorite)


 • ขนาดไฟล์

   471.62 KB

  รายการคำนวณการเตรียมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite)


 • ขนาดไฟล์

   545.05 KB

  รายการคำนวณปั้มสูบน้ำ (Pumping Design)


 • ขนาดไฟล์

   710.77 KB

  รายการคำนวณปั้มสูบน้ำผ่านสารกรอง (Pumping Design Pass Through Media)


 • ขนาดไฟล์

   438.92 KB

  รายการคำนวณเรซินเพื่อใช้กำจัดความกระด้างในน้ำ (Resin Design for Hardness Removal)


 • ขนาดไฟล์

   149.80 KB

  รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียชนิด (Activated Sludge Process)


 • ขนาดไฟล์

   204.42 KB

  รายการคำนวณออกแบบถังตกตะกอนแบบ Solid Contact Clarifier Tank ประเภท Sludge Recirculation1


 • ขนาดไฟล์

   1.29 MB

  รายการคำนวณออกแบบถังตกตะกอนแบบ Solid Contact Clarifier Tank ประเภท Sludge Recirculation2