ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล (งานจัดจ้าง)

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     6.12 KB

    งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ ป.03-03(61)


  • ขนาดไฟล์

     128.46 KB

    งานจ้างปรับปรุง ถอดเปลี่ยน มาตรวัดน้ำครบวาระ และซ่อมผิวจราจร พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที่ จล.9/2561