ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   42.47 KB

  ประกาศราคากลางงานรื้อย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ของสำนักงานประปาสาขานนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 • ขนาดไฟล์

   26.42 KB

  ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ข้างซอยหมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี สัญญาเลขที่ สสน(จล) 05/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 • ขนาดไฟล์

   1.36 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (งานลดน้ำสูญเสีย) บริเวณแยกคลองศาลาลอยบน ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ บริเวณซอยอ่อนนุช 74/3 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เลขที่ ป.13-06(66)


 • ขนาดไฟล์

   948.65 KB

  ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน เลขที่ สสพ.(จซ)ท.3/2566


 • ขนาดไฟล์

   1.50 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานวางท่อปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซอยราษฎร์อุทิศ 56 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร (เลขที่ สสมบ.จล.44/2566)