กปน. เดินหน้าไม่หยุดยั้ง เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อประชาชน

การประปาชวนรู้อื่น ๆ