รายงานการบริหารเงินงบประมาณ

สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ (ครม.อนุมัติ)

 • ขนาดไฟล์

   84.33 KB

  ปีงบประมาณ 2567


 • ขนาดไฟล์

   28.86 KB

  ปีงบประมาณ 2566


 • ขนาดไฟล์

   27.77 KB

  ปีงบประมาณ 2565


 • ขนาดไฟล์

   199.78 KB

  ปีงบประมาณ 2564


 • ขนาดไฟล์

   91.11 KB

  ปีงบประมาณ 2563


 • ขนาดไฟล์

   181.72 KB

  ปีงบประมาณ 2562


สรุปงบทำการประจำปีงบประมาณ (คณะกรรมการการประปานครหลวง อนุมัติ)

 • ขนาดไฟล์

   49.16 KB

  ปีงบประมาณ 2567


 • ขนาดไฟล์

   64.89 KB

  ปีงบประมาณ 2566


 • ขนาดไฟล์

   64.76 KB

  ปีงบประมาณ 2565


 • ขนาดไฟล์

   64.98 KB

  ปีงบประมาณ 2564


 • ขนาดไฟล์

   65.32 KB

  ปีงบประมาณ 2563


 • ขนาดไฟล์

   23.84 KB

  ปีงบประมาณ 2562


รายงานแผนงาน – ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 • ขนาดไฟล์

   51.53 KB

  ปีงบประมาณ 2567


 • ขนาดไฟล์

   54.56 KB

  ปีงบประมาณ 2566


 • ขนาดไฟล์

   56.18 KB

  ปีงบประมาณ 2565


 • ขนาดไฟล์

   52.41 KB

  ปีงบประมาณ 2564


 • ขนาดไฟล์

   47.22 KB

  ปีงบประมาณ 2563


 • ขนาดไฟล์

   46.32 KB

  ปีงบประมาณ 2562


 • ขนาดไฟล์

   24.61 KB

  ปีงบประมาณ 2561


 • ขนาดไฟล์

   24.68 KB

  ปีงบประมาณ 2560