พารามิเตอร์

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   602.20 KB

  เชื้อ Heliobacter pyroli (H. pylori)


 • ขนาดไฟล์

   619.61 KB

  ความกระด้าง (Hardness)


 • ขนาดไฟล์

   193.98 KB

  ปรอท (Mercury)


 • ขนาดไฟล์

   993.69 KB

  สารกำจัดวัชพืช (Paraquat & Glyphosate)