พารามิเตอร์

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   623.83 KB

  ซัลเฟต (Sulfate)


 • ขนาดไฟล์

   312.87 KB

  ความขุ่น (Turbidity)


 • ขนาดไฟล์

   268.93 KB

  สารอินทรีย์คาร์บอน (Total Organic Carbon : TOC)


 • ขนาดไฟล์

   345.02 KB

  สารไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes)


 • ขนาดไฟล์

   614.47 KB

  โซเดียม (Sodium)


 • ขนาดไฟล์

   112.92 KB

  คริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium spp.)


 • ขนาดไฟล์

   108.93 KB

  ลีเจียนเนลล่า (Legionella spp.)


 • ขนาดไฟล์

   119.95 KB

  สังกะสี (Zinc)


 • ขนาดไฟล์

   254.85 KB

  แมงกานีส (Manganese)


 • ขนาดไฟล์

   146.29 KB

  เหล็ก (Iron)


 • ขนาดไฟล์

   412.03 KB

  สารหนู (Arsenic)


 • ขนาดไฟล์

   311.92 KB

  คลอรีน (Chlorine)


 • ขนาดไฟล์

   95.58 KB

  การนำไฟฟ้า (Conductivity)


 • ขนาดไฟล์

   187.71 KB

  ทองแดง (Copper)


 • ขนาดไฟล์

   487.56 KB

  เชื้อ Escherichia coli (E.coli)