• Water droplet on a green leaf background
 • Banner king 10
ศูนย์ข้อมูลข่าว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางชำระเงิน

ช่องทางชำระเงิน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับฟังเสียงลูกค้า

ความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งเตือนคุณภาพน้ำสื่อประชาสัมพันธ์เกาะติดข่าวภัยแล้ง
 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกิ่งแก้ว บางพื้นที่ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนราชพฤกษ์ บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนราชพฤกษ์ บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด บางพื้นที่ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนประเสริฐมนูกิจ บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนครุใน (ซอยสุขสวัสดิ์ 70) และซอยประชาอุทิศ 66 แยก 22 บางพื้นที่ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนวัดศรีวารีน้อย บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

 • เกาะติดข่าวภัยแล้ง

  เกาะติดข่าวภัยแล้ง  

 • คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง

  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

 • คุณภาพน้ำประปาออนไลน์

  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์  

 • คุณภาพน้ำดิบออนไลน์

  คุณภาพน้ำดิบออนไลน์  

 • คลินิกน้ำสะอาด

  คลินิกน้ำสะอาด  

ความรับผิดชอบต่อสังคม


การประปานครหลวง ชูความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 4 ด้าน คือ
ด้านชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค
และด้านการพัฒนาจิตสำนึกพนักงาน

สาระเรื่องน้ำ


เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการประปาที่อยากให้คุณได้อ่าน ทั้งบทความ
เกร็ดความรู้ ที่มีประโยชน์และความสนุก ให้คุณได้มีความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา