ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   964.08 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-007 


 • ขนาดไฟล์

   359.40 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-01


 • ขนาดไฟล์

   1.49 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-02 


 • ขนาดไฟล์

   726.34 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-003


 • ขนาดไฟล์

   362.09 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-743 


 • ขนาดไฟล์

   287.96 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-745 (R1) 


 • ขนาดไฟล์

   839.71 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-002 


 • ขนาดไฟล์

   124.53 KB

  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 150 ลบ.ม./นาที และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่โรงสูบน้ำดิบ 2 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา E-RW(MS)-8 โดยวิธีพิเศษ 


 • ขนาดไฟล์

   264.94 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-17 


 • ขนาดไฟล์

   762.17 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป. 115 โดยวิธีพิเศษ


 • ขนาดไฟล์

   651.54 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.118 โดยวิธีพิเศษ


 • ขนาดไฟล์

   465.75 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป. 104 โดยวิธีพิเศษ 


 • ขนาดไฟล์

   2.40 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-004


 • ขนาดไฟล์

   109.89 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PID-753


 • ขนาดไฟล์

   229.60 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.117 โดยวิธีพิเศษ