ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   796.40 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITRR-701 โดยวิธีพิเศษ 


 • ขนาดไฟล์

   2.06 MB

  งานจัดซ่อมคืนสภาพพื้นที่บริเวณถนนบางขุนเทียน สัญญา PIT-803/1 โดยวิธีพิเศษ 


 • ขนาดไฟล์

   451.89 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป. 112 โดยวิธีพิเศษ 


 • ขนาดไฟล์

   969.25 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-001 


 • ขนาดไฟล์

   2.16 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-005


 • ขนาดไฟล์

   1.35 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป. 116 โดยวิธีพิเศษ


 • ขนาดไฟล์

   1.97 MB

  งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน สัญญา รทป.108 โดยวิธีพิเศษ(ทบทวนราคาครั้งที่ 2)


 • ขนาดไฟล์

   764.57 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-708(MOU2) 


 • ขนาดไฟล์

   472.16 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป. 113 โดยวิธีพิเศษ


 • ขนาดไฟล์

   8.35 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.107 โดยวิธีพิเศษ (ทบทวนราคาตามมาตรการการปรับลดค่างานก่อสร้าง) 


 • ขนาดไฟล์

   512.44 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-709(MOU2) 


 • ขนาดไฟล์

   4.51 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITMR-802 โดยวิธีพิเศษ (ทบทวนราคาตามมาตรการการปรับลดค่างานก่อสร้าง) 


 • ขนาดไฟล์

   443.86 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-10 


 • ขนาดไฟล์

   730.65 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD3-705(R1)(MOU2)