ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   2.21 MB

  งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบจัดทำเอกสารประกวดราคาและร่วมจัดหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสงานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ สัญญา CS-902


 • ขนาดไฟล์

   815.02 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.126


 • ขนาดไฟล์

   2.13 MB

  งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคา และร่วมจัดหาผู้รับจ้าง งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PMP-901 


 • ขนาดไฟล์

   1.27 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-009


 • ขนาดไฟล์

   153.29 KB

  งานรื้อย้ายท่อประปา และวางท่อประปาใหม่ทดแทน สัญญา รทป.127 


 • ขนาดไฟล์

   969.19 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-011 


 • ขนาดไฟล์

   1.10 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITRR-703 โดยวิธีพิเศษ


 • ขนาดไฟล์

   415.10 KB

  งานรื้อย้ายและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-06 พร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ช่วงจากแยกรัชโยธิน ถึง สะพานใหม่) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยวิธีพิเศษ


 • ขนาดไฟล์

   973.95 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-010


 • ขนาดไฟล์

   2.89 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.121 โดยวิธีพิเศษ


 • ขนาดไฟล์

   1.32 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-009 


 • ขนาดไฟล์

   1.26 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-008 


 • ขนาดไฟล์

   3.72 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-747 (ทบทวนราคาครั้งที่ 1) 


 • ขนาดไฟล์

   59.42 KB

  งานยกเลิกประตูน้ำเดิม ขนาด ศก.1,800 มม. และงานส่วนที่เกี่ยวข้อง สัญญา ฝบค(จท)-01 โดยวิธีพิเศษ 


 • ขนาดไฟล์

   186.61 KB

  งานรื้อย้ายท่อประปา และวางท่อประปาใหม่ทดแทน สัญญา รทป.119