กปน. มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. มอบน้ำดื่มบรรจุถ้วยจำนวน 2,500 ถ้วย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช เมื่อคืนวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมี นายปริญญา จันทร์บัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ กปน. ได้สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็นเคลื่อนที่จำนวน 2 คัน เพื่อให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ ณ กองอำนวยการฯ ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR