กปน. แนะนำลูกค้าอาคารสูง คอนโด ล้างถังพักน้ำอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน เพื่อลดการสะสมเชื้อโรค โดยทีมช่างผู้ชำนาญ “One Stop Water Services by MWA”

การประปานครหลวง (กปน.) แจงกรณี คอนโดแห่งหนึ่งตามที่เป็นข่าว พบการปนเปื้อนเชื้อ Acanthamoeba spp. และ Trophozoites ในถังพักน้ำใต้ดิน เมื่อได้รับทราบจึงได้รุดเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปา บริเวณมาตรวัดน้ำ หน้าโครงการ ผลการทดสอบทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย คลอรีนอิสระคงเหลือ และ ความขุ่น อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่บ่งบอกถึงความปนเปื้อน ตรวจไม่พบเชื้อ โคลิฟอร์ม และ อี.โคไล

ล่าสุดในวันนี้ ( 9 กรกฎาคม 2567 ) ฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำประปา และตรวจคุณภาพน้ำเพิ่มเติมอีกครั้งในจุดเดิม ยังคงพบว่าค่าความขุ่น ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค จึงยืนยันได้ว่า น้ำประปาที่ กปน. ส่งถึงมีผู้บริโภค สะอาด ปลอดภัย

นอกจากนี้ กปน. ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปาบริเวณหน้าโครงการ เพื่อตรวจวิเคราะห์​หาเชื้อ Acanthamoeba spp. และ Trophozoites ที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

อย่างไรก็ตาม กปน. มีการเฝ้าระวังเชื้อโรคในน้ำประปาอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาโดยตลอด มีการสุ่มตรวจทั้งในโรงงานผลิตน้ำ และพื้นที่จ่ายน้ำของ กปน. เป็นประจำ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ นอกจากนี้ ขอแนะนำประชาชนเพื่อเป็นการคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ควรหมั่นล้างถังพักน้ำทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ฝุ่นละออง หรือ แมลง ที่อาจเข้าไปสะสมในถังพักน้ำได้ โดยเฉพาะที่พักอาศัยประเภทคอนโด หรืออาคารสูง ซึ่งมีระบบประปาภายในขนาดใหญ่ควรหมั่นดูแลความสะอาดของระบบถังพักน้ำ และควรดูแลระบบท่อประปาภายใน หากมีการชำรุด รั่วซึม โปรดรีบซ่อมแซม เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจปะปนเข้ามาในระบบท่อประปาภายในได้ โดยสามารถใช้บริการ “One Stop Water Services by MWA” บริการล้างถังพักน้ำ และสำรวจ-ซ่อมท่อประปา โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ จาก กปน. สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ line: @MWAthailand หรือ Facebook : งานประปาครบวงจร โดยการประปานครหลวง หรือแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR