กปน. จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายมนตรี ล่องตี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ นำคณะจิตอาสา กปน. จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยได้ร่วมกับคณะจิตอาสาจากเขื่อนภูมิพล ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน บ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี บ้านปากทางเข้าเขื่อนภูมิพล ต.วังหวัน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง) และกลุ่มคนรักษ์ป่าสามเงา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 123 ฝาย ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านปากทางเข้าเขี่อนภูมิพล เพื่อช่วยชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ช่วยดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ และช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR