กปน. ร่วมส่งเสริม “สงกรานต์ปลอดภัย” เตือนอย่าเล่นน้ำคลองประปา มีโทษปรับ-จำคุก

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กปน. ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนและในสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือประชาชนงดการเล่นแป้ง และการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ และไม่ลงเล่นน้ำในคลองประปา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค และป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากคลองประปามีความลึกถึง 6 เมตร และคันคลองค่อนข้างชัน ที่สำคัญยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย เนื่องจากคลองประปาได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ซึ่งมีโทษทั้งปรับและจำคุกแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน

.

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง Line : @MWAthailand หรือแอปพลิเคชัน MWA onMobile

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR