กปน. สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็น เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2567


การประปานครหลวง (กปน.) สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็นจำนวน 2 คัน เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2567 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR