กปน. เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี ที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง และ กปน. สำนักงานใหญ่ เริ่ม 13 พ.ค. 67 นี้
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงรุนแรงในปีนี้ กปน. ได้เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรีที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งดังกล่าว โดยประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ฟรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขาใกล้บ้านท่าน และ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้ น้ำประปา ณ จุดบริการดังกล่าว ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุน หรือเป็นน้ำประปาที่ผ่านระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis หรือ RO) ที่สามารถกำจัดความเค็มของน้ำประปาได้ อย่างไรก็ตาม กปน. ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด นำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างรู้คุณค่า โดยสามารถติดตามสถานการณ์น้ำประปาในช่วงวิกฤตภัยแล้งผ่านทุกช่องทางของ กปน. ได้ดังนี้ http://twqonline.mwa.co.th / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Facebook / Line / X และ Instagram : @MWAthailand หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR