ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การประปานครหลวง (ฝจส.กปน.) ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ ดำเนินโครงการปรับปรุงท่อที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยวิธีการ Relining ตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR