กปน. ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน

ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านคุณภาพน้ำ การดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาภายในเรือนจำและทัณฑสถาน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในสถานที่คุมขังของเรือนจำและทัณฑสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของ กปน. ภายใต้โครงการ “ทุกชีวิตมีสิทธิ์ใช้น้ำสะอาด การประปานครหลวง” โดย กปน. ได้ดำเนินโครงการครบทั้งหมด 11 แห่งแล้ว ได้แก่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เรือนจำคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี เรือนจำพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนโครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR