สมัคร และสะสม MWA Point วันนี้ รับสิทธิพิเศษมากมาย

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนลูกค้าในพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile แล้วรีบสมัคร และสะสมคะแนน MWA Point ด้วยการใช้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile อาทิ ลงทะเบียนขอใช้บริการ e-Bill Service, จ่ายค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลาผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile, แจ้งเหตุกรณีท่อแตกรั่ว (โครงการตาสับปะรด) เป็นต้น

⏩โดยมีเงื่อนไขการสะสมคะแนน ดังนี้
• ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile (ใช้งานครั้งแรก) ได้รับ 500 คะแนน
• ลงทะเบียนขอใช้บริการ e-Bill Service ได้รับ 300 คะแนน
• คงสถานะการใช้บริการ e-Bill Service ทุกเดือน ได้รับ 20 คะแนน
• จ่ายค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile เท่านั้น ได้รับ 50 คะแนน
• แจ้งเหตุกรณีท่อแตกรั่ว (โครงการตาสับปะรด) ได้รับ 100 คะแนน
• กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เช่น ร่วมตอบแบบสอบถามรับคะแนน MWA Point ได้รับ 200 คะแนน

⏩หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กปน. กำหนด
  • สำหรับลูกค้าใหม่ต้องลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile ก่อนรับคะแนนสะสม
  • สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วรับคะแนนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม MWA call center โทร 1125 / Line : @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mwa.co.th/mwapoint/

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR