ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “MWA Open House 2024”

ขอเชิญชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “MWA Open House 2024”

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 07.45 น. – 11.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทกากร สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 มีนาคม 2567 (รับจำนวนจำกัด) โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครได้เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR