กปน. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 109 ปี การประปาไทย

คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 109 ปี การประปาไทย 14 พฤศจิกายน 2566 อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ
ได้มีโลหิตใช้ในการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น โดยมียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 199 คน ได้โลหิตจำนวน 79,650 ซีซี.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR