วิธีการสะสมคะแนน MWA Point

การประปานครหลวง (กปน.) ชวนลูกค้าใช้บริการออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile
ดาวน์โหลดผ่านระบบ IOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกการใช้บริการผ่านแอปฯ จะสามารถสะสม MWA Point

เพื่อแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก กปน.
เพียงใช้บริการ ดังนี้

 1. ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile เฉพาะใช้งานครั้งแรก ⏩ 500 คะแนน
 2. ลงทะเบียนขอใช้บริการ e-Bill (ชื่อลูกค้าตรงกับชื่อในทะเบียนผู้ใช้น้ำ) ⏩ 300 คะแนน
 3. ลงทะเบียนขอใช้บริการ e-Bill (ชื่อลูกค้าไม่ตรงกับชื่อในทะเบียนผู้ใช้น้ำ) ⏩ 100 คะแนน
 4. ลงทะเบียนขอใช้บริการ e-Tax (ชื่อลูกค้าตรงกับชื่อในทะเบียนผู้ใช้น้ำ) ⏩ 300 คะแนน
 5. ลงทะเบียนขอใช้บริการ e-Tax (ชื่อลูกค้าไม่ตรงกับชื่อในทะเบียนผู้ใช้น้ำ) ⏩ 100 คะแนน
 6. คงสถานะใช้บริการ e-Bill และ/หรือ e-Tax ครบ 90 วัน ⏩ 100 คะแนน
 7. คงสถานะใช้บริการ e-Bill และ/หรือ e-Tax ครบ 180 วัน ⏩ 150 คะแนน
 8. คงสถานะใช้บริการ e-Bill และ/หรือ e-Tax ครบ 365 วัน ⏩ 250 คะแนน
 9. จ่ายค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ภายในกำหนดเวลา ⏩ 100 คะแนน
 10. แจ้งเหตุกรณีท่อแตกรั่ว (โครงการตาสับปะรด) ⏩ 100 คะแนน
 11. ล้างถังพักน้ำ (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนตุลาคม 2566) ⏩ 500 คะแนน
 12. สำรวจหาท่อรั่ว (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนตุลาคม 2566) ⏩ 50* หรือ 200 คะแนน *กรณีที่ลูกค้าสำรวจท่อรั่วแต่ไม่พบจุด

หมายเหตุ
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กปน. กำหนด
• สำหรับลูกค้าใหม่ต้องลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile ก่อนรับคะแนนสะสม
• สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วรับคะแนนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2500 2553 หรือ MWA call center โทร 1125 / Line : @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR