วิธีการสะสมคะแนน MWA Point

การประปานครหลวง (กปน.) ชวนลูกค้าใช้บริการออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile
ดาวน์โหลดผ่านระบบ IOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เพียงใช้บริการผ่านแอปฯ จะสามารถสะสม MWA Point

เพื่อแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก กปน.

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. โครงการสะสมคะแนน MWA Point จัดตั้งขึ้นสำหรับลูกค้าของการประปานครหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ
  • ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการสะสมคะแนน MWA Point ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile เท่านั้น
  • ลูกค้าใหม่ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชน ลูกค้าจะได้รับคะแนน MWA Point ทันที 500 คะแนน
  • ลูกค้าที่มีสิทธิ์รับคะแนน MWA Point ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของมาตรวัดน้ำ (Meter)

เงื่อนไขการสะสมคะแนนของ กปน. (MWA Point)

เงื่อนไขการสะสมคะแนนของ กปน. (MWA Point) Point
1. ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น MWA onMobile (ใช้งานครั้งแรก)     + 500
2. ลงทะเบียนขอใช้บริการ e-Bill Service     + 300
3. คงสถานะการใช้บริการ e-Bill Service ทุกเดือน     + 20
4.  จ่ายค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile เท่านั้น     + 50
5.  แจ้งเหตุกรณีท่อแตกรั่ว (โครงการตาสับปะรด)**     + 100
6. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น ร่วมตอบแบบสอบถามรับคะแนน MWA Point     + 200
** ข้อ 5 เมื่อแจ้งท่อแตกรั่วจะได้รับคะแนนสูงสุด 500 คะแนน ต่อท่านต่อปี

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม MWA Point

 • ลูกค้าโครงการ MWA Point สามารถนำคะแนนสะสมไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ได้ ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันจาก กปน. แล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อรับของที่ระลึกได้จาก กปน. โดยต้องมีคะแนนเพียงพอตามที่ กปน. กำหนด
 • การแลกคะแนนสะสมจะต้องแลกใช้ทันที ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ในครั้งถัดไปได้
 • เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที
 • กรณียกเลิกการแลกคะแนนสะสม เนื่องจากของที่ระลึกในระบบหมด คะแนนจะคืนกลับเข้าระบบในวันถัดไป
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ลูกค้าต้องติดต่อ 1125 MWA Call Center ภายใน 7 วัน พร้อมทั้ง แคปหน้าจอ MWA onMobile ส่งหลักฐานมาที่อีเมลล์ mwa1125@mwa.co.th  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กปน.
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการสะสมคะแนนของ กปน. โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขคะแนนหมดอายุ

คะแนนสะสม MWA Point มีอายุ 2 ปีนับจากปีที่ได้รับคะแนนสะสม โดยคะแนนที่หมดอายุจะถูกตัดทุกสิ้นปีของปีที่หมดอายุ ตามเงื่อนไขของ กปน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR