กปน. แจ้งเวลาให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร เดอะมอลล์บางแค

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งเวลาทำการรับชำระเงิน และรับเรื่องร้องเรียน ณ จุดบริการด่วนมหานคร ชั้น 3 เดอะมอลล์บางแค ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR