กปน. แจ้งงดรายงานคาดการณ์คุณภาพน้ำรายวัน ตั้งแต่ 16 ส.ค. 64 เป็นต้นไป แนะดูคุณภาพน้ำ real-time ได้ 24 ชั่วโมง ทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile

กปน. แจ้งงดรายงานคาดการณ์คุณภาพน้ำรายวัน ตั้งแต่ 16 ส.ค. 64 เป็นต้นไป แนะดูคุณภาพน้ำ real-time ได้ 24 ชั่วโมง ทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ คาดการณ์ว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ จะมีลมมรสุมเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน อีกทั้งในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม จะมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ ซึ่งจะช่วยเติมน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้ ส่งผลให้สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี คลี่คลายลง กปน. จึงของดการส่งรายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านช่องทางโซเชียลของ กปน. (Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป แต่ประชาชนยังสามารถดูคุณภาพน้ำประปาแบบ real-time ได้ทาง แอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://twqonline.mwa.co.th/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย กปน. ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและควบคุมการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอีกด้วย

กปน. ขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้ กปน. สามารถบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ทั้งในช่วงฤดูแล้งและในภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน ทั้งนี้ แม้สถานการณ์คุณภาพน้ำโดยรวมจะดีขึ้น แต่ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าต่อไป เพื่อสงวนน้ำต้นทุนไว้ให้ทุกภาคส่วนใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป

*********

คุณภาพน้ำประปารายวันอื่น ๆ