ประกาศปี 2560

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     1.35 MB

    ยกเลิกการสรรหาที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์


  • ขนาดไฟล์

     31.67 KB

    ยกเลิการสอบราคางานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำ สัญญาเลขที่ สร.03-02(60) สาขาพญาไท