ประกาศราคากลางสำนักงานประปาสาขา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   315.25 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ สสล.ลข.2-01/2566


 • ขนาดไฟล์

   303.06 KB

  ประกาศเผยแพร่และเปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-18(66)


 • ขนาดไฟล์

   727.77 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-20(66)


 • ขนาดไฟล์

   304.65 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-19(66)


 • ขนาดไฟล์

   149.52 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566:งานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (Booster Pump)


 • ขนาดไฟล์

   727.77 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว


 • ขนาดไฟล์

   312.38 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-18(66)


 • ขนาดไฟล์

   923.53 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ สสล.ซท.2/2566


 • ขนาดไฟล์

   357.17 KB

  ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ พื้นที่โซน 5 และโซน 6 ไม่ระบุเส้นทาง (Open-end) เลขที่ ป.01-12(66) ด้วยวิธีประกวดราคา


 • ขนาดไฟล์

   275.86 KB

  ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-13(66)


 • ขนาดไฟล์

   308.91 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-05(66)


 • ขนาดไฟล์

   309.93 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ สสล.ซท.3/2566


 • ขนาดไฟล์

   304.10 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-13(66) (ครั้งที่ 2)


 • ขนาดไฟล์

   302.76 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-17(66)


 • ขนาดไฟล์

   303.08 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ สสล.ลธ.2-02/2566