ราคากลางโดยวิธีพิเศษ

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     865.82 KB

    งานธุรกิจเสริมด้านบริการและงานที่เกี่ยวข้อง(งานหลังมาตรวัดน้ำ) บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรม เรือนนอนแดน 4 และ 5 ถนนงามวงศ์วาน ตามแบบเลขที่ 15-06-0140-59 สัญญาเลขที่ สสช.ธส.3/2560