ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   288.73 KB

  งานปรับปรุง ยก/ย้าย ถอดเปลี่ยน มาตรวัดน้ำบำรุงรักษาและซ่อมผิวจราจร พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญา บร.15-01/2561


 • ขนาดไฟล์

   41.26 KB

  จ้างเหมาเดินสายระบบโทรศัพท์ ภายในสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.จท.4/2560


 • ขนาดไฟล์

   770.41 KB

  งานธุรกิจเสริมด้านบริการและงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น (Open End) สัญญาเลขที่ สสช.ธส.10/2560


 • ขนาดไฟล์

   186.46 KB

  งานจ้างปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ และซ่อมผิวจราจร ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ ปว.15-002/2560


 • ขนาดไฟล์

   775.61 KB

  งานธุรกิจเสริมด้านบริการและงานที่เกี่ยวข้อง (งานหน้ามาตรวัดน้ำ) บริเวณ โครงการ The Connect 37 (เฟส 6) ซอยนิเวศน์ชาวฟ้า 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ ตามแบบเลขที่ 15-06-064-60 สัญญา สสช.ธส.8/2560


 • ขนาดไฟล์

   777.38 KB

  งานธุรกิจเสริมด้านบริการและงานที่เกี่ยวข้อง (งานหน้ามาตรวัดน้ำ) งานย้ายแนวท่อ แยกซอยชะตุงคะ 1 และ ซอยสรงประภา 30 ถนนชะตุงคะ ตามแบบเลขที่ 15-06-062-60 สัญญาเลขที่ สสช.ธส.7/2560


 • ขนาดไฟล์

   778.20 KB

  งานธุรกิจเสริมด้านบริการและงานที่เกี่ยวข้อง (งานหน้ามาตรวัดน้ำ) บริเวณ โครงการกัสโต้ ดอนเมือง – สรงประภา ถนนเดชะตุงคะ 1 (เฟส 1) ตามแบบเลขที่ 15-06-042-60 สัญญาเลขที่ สสช.ธส.6/2560


 • ขนาดไฟล์

   304.03 KB

  งานธุรกิจเสริมด้านบริการและงานที่เกี่ยวข้อง (งานหน้ามาตรวัดน้ำ) งานย้ายแนวท่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แยก คปอ. ถนนพหลโยธิน และ บริเวณ แยกซอยโกสุมรวมใจ 48 แยก 17 (ฝั่งขวา) ถนนโกสุมรวมใจ แบบเลขที่ 15-06-034-60 และ แบบเลขที่ 15-06-056-60 สัญญาเลขที่ สสช.ธส.5


 • ขนาดไฟล์

   739.78 KB

  งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย บริเวณซอยแยก ซอยประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 10 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ตามแบบเลขที่ 15-01-055-60 สัญญาเลขที่ ป.15-06(60)


 • ขนาดไฟล์

   89.63 KB

  งานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญเลขที่ สร.15-02(60)


 • ขนาดไฟล์

   759.18 KB

  งานปรับปรุงกำลังน้ำร่วมหน่วยงานภายนอกและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น แบบเลขที่ 15-01-050-60 และ งานย้ายหัวดับเพลิงบริเวณถนนริมคลองประปา ใกล้แยกพงษ์เพชร ถนนประชาชื่น แบบเลขที่ 15-01-047-60 สัญญาเลขที่ สสช.ร.11/2560 โดยวิธีตกลงราคา


 • ขนาดไฟล์

   701.23 KB

  งานธุรกิจเสริมด้านบริการและงานที่เกี่ยวข้อง (งานหน้ามาตรวัดน้ำ) บริเวณ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาถรณ์ ตามแบบเลขที่ 15-06-026-60 สัญญา สสช.ธส.4/2560


 • ขนาดไฟล์

   726.55 KB

  งานปรับปรุงกำลังน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยสรณคมน์ 39 (ช่วงปลาย) ถนนสรณคมน์ ตามแบบเลขที่ 15-01-038-60 สัญญาเลขที่ สสช.ร.9/2560


 • ขนาดไฟล์

   757.17 KB

  งานปรับปรุงกำลังน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ 11 ถนนช่างอากาศอุทิศ ตามแบบเลขที่ 15-01-022-60 สัญญาเลขที่ สสช.ร.8/2560


 • ขนาดไฟล์

   769.67 KB

  งานปรับปรุงกำลังน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 15, แยก 15-1, แยก 15-1-1 และซอย 7 แยก 13-2 ถนนกำแพงเพชร 6 ตามแบบเลขที่ 15-01-023-60 สัญญาเลขที่ สสช.ร.7/2560