กปน. ตรวจคุณภาพน้ำรถบริการน้ำประปาดื่มได้

ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากรถบริการน้ำประปาดื่มได้ ของสำนักงานประปาสาขาพญาไท และสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ที่จะนำไปให้บริการประชาชนในกิจกรรม “วิ่งด้วยกัน…RUN กับหมอศิริราช-รามา” ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการน้ำดื่มที่มีความสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เรื่องน้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ทั้งนี้ จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย พบว่า น้ำจากรถบริการน้ำประปาดื่มได้ มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ค่าแนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR