น้ำดื่มบรรจุขวด/น้ำแข็ง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   202.68 KB

  ไมโครพลาสติกในน้ำดื่ม


 • ขนาดไฟล์

   112.17 KB

  ความปลอดภัยในการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม


 • ขนาดไฟล์

   98.15 KB

  ไดออกซินกับขวดพลาสติก


 • ขนาดไฟล์

   119.48 KB

  น้ำดื่มบรรจุขวดปลอดภัยจริงหรือ


 • ขนาดไฟล์

   212.35 KB

  ขวด PET คืออะไร


 • ขนาดไฟล์

   104.40 KB

  การใช้ขวดพลาสติกซ้ำ


 • ขนาดไฟล์

   123.05 KB

  พลาสติกรีไซเคิล


 • ขนาดไฟล์

   502.38 KB

  ปั้นน้ำเป็นตัว


 • ขนาดไฟล์

   110.27 KB

  รหัสจากขวดพลาสติก